Naše činnost

Nabízíme komplexní zpracování a realizaci zakázky obnovy historických objektů.
Specializujeme se zejména na historické objekty s roubenou konstrukcí stěn a na stavby v tzv. „kožichu“ (omazané hlínou). Vyrábíme kopie původních stavebních prvků, ručně tesané trámy, kované doplňky, hliněné a vápenné omítky. Provádíme i převoz historických staveb do areálů muzeí v přírodě – skanzenů.

OBNOVA PAMÁTEK

  • komplexní realizace obnovy památky
  • zdíme svislé konstrukce z tradičních materiálů (kámen, nepálené a pálené cihly)
  • omítáme hliněné i vápenné omítky různých frakcí a složení
  • zdíme plackové i valené klenby, pasy a záklenky otvorů tradičním způsobem
  • provádíme obnovu roubených staveb (pravých roubenek) i domů v tzv. kožichu, kdy je roubení ukryto pod tradiční omítkou
  • repasujeme staré dveřní a okenní výplně a vyrábíme kopie
  • obnovujeme historické krovy a vyrábíme jejich kopie, zpevňujeme historické dřevo a nadstavujeme šetrným způsobem poškozené dřevěné prvky
  • vyrábíme ručně tesané trámy všech rozměrů
  • převážíme historické stavby do muzeí v přírodě atd.
  • kromě tradičních technologií a materiálů používáme i soudobé konvenční postupy a stavební materiály

Každý objekt je specifický na použité materiály a technologie, proto je nutná předchozí konzultace s našimi odborníky přímo na konkrétní stavbě, kteří následně navrhnou nejlepší řešení obnovy objektu.

Naše firma dodržuje nejpřísnější požadavky kladené na obnovu kulturních památek.

KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST PŘI OBNOVĚ PAMÁTEK
• konzultace ke stavebním úpravám historických objektů, zpracování projektu obnovy památky, odborná pomoc při vyřizování agendy s orgány státní památkové péče a při zpracování žádostí o dotace na obnovu nemovitých kulturních památek

DOKUMENTACE PAMÁTEK A HISTORICKÝCH OBJEKTŮ
• zaměření historických objektů a jejich částí, fotodokumentace

PASPORTIZACE VESNIC, MĚST A REGIONŮ
• inventární průzkumy památkových a historických objektů, zejména lidového stavitelství, technických staveb a další související průzkumy (pasportizace)

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM (SHP)
• standardní nedestruktivní stavebně historické průzkumy historických staveb a památek lidového stavitelství, hospodářských a technických staveb

OPERATIVNÍ A ZÁCHRANNÉ PRŮZKUMY
• operativní a záchranné průzkumy historických objektů, včetně zaměření, zpracování nálezových zpráv, inventárních soupisů hodnotných prvků

NÁVRHY KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ
• komplexní návrhy na prohlášení objektů za kulturní památky, návrhy památkových rezervací, zón a ochranných pásem

PLÁNY ZÁSAD PAMÁTKOVÉ OCHRANY
• regulativy pro území vesnických a krajinných památkových rezervací a zón a ochranných pásem historických sídel

ODBORNÉ A POPULARIZAČNÍ TEXTY
• nabídka zpracování publikací, příruček a článků do časopisů i novin s národopisnou a stavebně historickou tematikou