Úvod

„Naším záměrem není vytvářet historizující kulisy, nýbrž zachovat historické stavby jako věrohodný pramen a doklad vývoje stavitelství a architektury.“

Jsme realizační skupina, která se specializuje na památkovou obnovu (údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování) historických staveb a památek lidového stavitelství, hospodářských a technických staveb včetně drobných sakrálních objektů (boží muka, kříže, poklony atp.) za použití tradičních materiálů.

V naší firmě jsou zastoupeni odborníci na stavby a historické konstrukce stavebních památek. Při realizaci akce obnovy kulturní památky úzce spolupracujeme s pracovníky památkové péče Národního památkového ústavu a dalšími odborníky z řad specializovaných řemeslníků.

Památkovou obnovu staveb nejenom realizujeme, ale provádíme i průzkumy, které jsou nezbytné pro správné zvolení technologií a způsobu samotného provedení celé akce. Naše firma kloubí odborníky nejuznávanější teorie postupů obnovy s technologiemi používanými na tradičních stavbách získané odborným školením a dlouholetou praxí v oboru obnovy památek.

„Čím méně je po skončení obnovy zásah do podoby památky patrný, tím výše je třeba hodnotit přístup investora i všech zúčastněných odborníků a neměli by litovat toho, že takový výsledek dokáže zatím ocenit jen odborná veřejnost a citlivější, poučenější část návštěvníků památek i občanů.“