Památkově chráněné objekty

KNÍCNICE U BOSKOVIC čp. 34

Obnova objektu probíhá ve stavebních etapách:
• obnova zřícené části klenby ve chlévě a v komůrce
• obnova komínového tělesa
• obnova nosných konstrukcí a výplní stodoly a kůlny
• obnova krovu nad hospodářským křídlem objektu (ručně tesané trámy, protézování)